Privacyverklaring technisch installatiebedrijf Leeuwarden

Privacyverklaring technisch installatiebedrijf Leeuwarden


Technisch installatiebedrijf Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.technoklus.com
telefoon 0616936099

Persoonsgegevens die wij verwerken

Technisch installatiebedrijf Leeuwarden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

·       Technisch Installatiebedrijf Leeuwarden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·       Om goederen en diensten bij u af te leveren

·       Om betalingen te verwerken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Technisch installatiebedrijf Leeuwarden bewaart uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer de klant wil dat de gegevens verwijderd en/of uit het systeem gehaald worden, kan er contact opgenomen worden. Vervolgens worden gegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Technisch installatiebedrijf Leeuwarden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door technisch installatiebedrijf Leeuwarden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@technoklus.com.